| มารวย คอสเมติก | เครื่องสำอางค้าส่ง | สั่งซื้อสอบถามสินค้า | ไลน์ @MARUAYGROUP |

[pwb-carousel items=”100″ items_to_show=”8″ vc_custom_design_options_reponsive=”%5B%7B%22screen%22%3A%221280%22%2C%22background_image_none%22%3A%22yes%22%7D%5D” autoplay=”true” responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_295658979″]

[wcas-search-form]

[lazado_products productsliststyle=”owl” product_style=”7″ product_image_size=”custom” product_custom_thumb_width=”225″ product_custom_thumb_height=”266″ per_page=”24″ owl_number_row=”3″ owl_rows_space=”rows-space-10″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-center-inside” owl_loop=”true” owl_margin=”10″ owl_ts_items=”2″ vc_custom_design_options_reponsive=”%5B%7B%22screen%22%3A%221366%22%2C%22background_image_none%22%3A%22yes%22%7D%5D” products_custom_id=”lazado_custom_css_1815032579″ responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_1987219446″ owl_responsive_custom=”%5B%7B%7D%5D”]
[lazado_products productsliststyle=”owl” product_style=”7″ product_image_size=”custom” product_custom_thumb_width=”310″ product_custom_thumb_height=”367″ target=”best-selling” per_page=”12″ owl_number_row=”2″ owl_rows_space=”rows-space-30″ owl_navigation=”true” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_ts_items=”2″ vc_custom_design_options_reponsive=”%5B%7B%22screen%22%3A%221366%22%2C%22background_image_none%22%3A%22yes%22%7D%5D” title=”สินค้าแนะนำ” products_custom_id=”lazado_custom_css_828355909″ css=”.vc_custom_1527476744599{margin-top: 25px !important;}” responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_197142239″ owl_responsive_custom=”%5B%7B%7D%5D”]
[lazado_products product_style=”6″ product_image_size=”custom” product_custom_thumb_width=”182″ product_custom_thumb_height=”215″ taxonomy=”scissors,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82,false-eyelashes,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%95%e0%b8%b2-2-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99,eyelash-curlers,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82,%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a1,powder-puffs,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9f%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87,sponges,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%81,sponges-applicators,brush-sets” target=”best-selling” per_page=”4″ boostrap_rows_space=”rows-space-10″ boostrap_lg_items=”12″ boostrap_md_items=”12″ boostrap_sm_items=”12″ boostrap_xs_items=”12″ vc_custom_design_options_reponsive=”%5B%7B%22screen%22%3A%221366%22%2C%22background_image_none%22%3A%22yes%22%7D%5D” products_custom_id=”lazado_custom_css_144515496″ css=”.vc_custom_1512814706342{margin-top: 10px !important;}” responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_1189414856″]

แปรงแต่งหน้า และอุปกรณ์อื่นๆ

[lazado_products productsliststyle=”owl” product_style=”2″ product_image_size=”custom” product_custom_thumb_width=”225″ product_custom_thumb_height=”266″ taxonomy=”scissors,mirrors,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82,false-eyelashes,sponges,%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%81,sponges-applicators,multipurpose-brushes,eye-brushes,brushes,face-brushes,brushes-combs,tweezers-brows” per_page=”24″ owl_number_row=”2″ owl_navigation=”true” owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_ts_items=”2″ vc_custom_design_options_reponsive=”%5B%7B%22screen%22%3A%221366%22%2C%22background_image_none%22%3A%22yes%22%7D%5D” products_custom_id=”lazado_custom_css_1521217441″ responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_903667742″ owl_responsive_custom=”%5B%7B%7D%5D”]
[lazado_products productsliststyle=”owl” product_style=”2″ product_image_size=”custom” product_custom_thumb_width=”170″ product_custom_thumb_height=”201″ target=”product-category” per_page=”24″ owl_navigation=”true” owl_loop=”true” owl_margin=”20″ owl_llg_items=”10″ owl_lg_items=”8″ owl_md_items=”6″ owl_sm_items=”4″ owl_ts_items=”2″ vc_custom_design_options_reponsive=”%5B%7B%22screen%22%3A%221366%22%2C%22background_image_none%22%3A%22yes%22%7D%5D” title=”สินค้ายอดนิยม / พบบ่อย” products_custom_id=”lazado_custom_css_1399019223″ css=”.vc_custom_1512037971011{margin-top: 25px !important;}” el_class=”clear clearfix” owl_responsive_custom=”%5B%7B%22device_width%22%3A%221800%22%2C%22item_number%22%3A%228%22%7D%2C%7B%22device_width%22%3A%221600%22%2C%22item_number%22%3A%226%22%7D%5D” responsive_js_composer_custom_id=”responsive_js_composer_custom_css_1937847070″]